KESELAMATAN BANJIR

Keetahui persiapan yang boleh ANDA lakukan sebelum, semasa dan selepas banjir.

Pastikan anda terus menjaga keselamatan dan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa.